Čiščenje biološke in industrijske odpadne vode iz:

 • urbanih naselij
 • prehrambene industrije
 • industrije usnja
 • klavnic in kafilerij
 • elektronske industrije
 • kovinsko predelovalne industrije
 • tekstilne industrije
 • lesno predelovalne industrije
 • tiskarn in pralnic

 

Glede na potrebe in višino investicije je mogočeuporabiti eno ali več od naslednjih metod:

 • koagulacija
 • flokulacija
 • sedimentacija
 • flotacija
 • aeracija
 • oksidacija
 • nevtralizacija
 • redukcija
 • obarjanje
 • ionska izmenjava
 • ultrafiltracija