DOBRODOŠLI NA NAŠI SPLETNI STRANI!

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področjih obdelave odpadne vode in priprave pitne vode.

Pri svojem delu sodelujemo s svetovno znanimi proizvajalci opreme, kot so Praher, Cosme, Primozone idr.

Nudimo vam vse od projektiranja in idejnih rešitev do montaže opreme, zagona sistemov in servisiranja, kot tudi šolanje osebja.

Področja našega dela:

  • Čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode z biološkimi, s fizikalnimi in s kemijskimi postopki
  • Priprava pitne in tehnološke vode s fizikalnimi in s kemijskimi postopki
  • Črpališča odplak in kanalizacijski sistemi
  • Tehnološke inštalacije v industriji
  • Bazenska tehnika in namakalni sistemi